Legenda

Anielski Kamień

3
54.235324, 21.635806

Jeśli wierzyć legendzie, to pierwotnie wieś Węgielsztyn założono nad jeziorem Rydzówka.
Jej mieszkańcy ruszyli karczować pobliską puszczę i znaleźli w niej ślady po dawnej „świątyni”.
Na pagórku, otoczonym prastarymi


Legenda