Historia

Kalendarium dziejów Węgorzewa [krótkie i subiektywne]

około 1335 – Krzyżacy budują drewnianą strażnicę Angerburg u wypływu Węgorapy z jeziora Mamry

1365 – Litwini niszczą strażnicę Angerburg wraz z okolicą

1398 – Krzyżacy wznoszą nowy, murowany zamek Angerburg na wyspie na rzece Węgorapie; krótko po tym powstaje (stara) wieś, zwanej później Wolą (Freiheit)

1479 – budowa wiejskiej kaplicy

około 1505 – lokacja Nowej Wsi

1528 – budowa pierwszego kościoła, już ewangelickiego (zwanego później polskim)

1554 – budowa młyna przy zamku; spiętrzenie poziomu wody w kompleksie jeziora Mamry

1571 (4 IV) – lokacja miasta na bazie Nowej Wsi

1605–1611 – budowa nowego kościoła (tzw. niemieckiego)

1657 – zniszczenie miasta przez wojska polsko-litewskie

1708 – włączenie Woli do miasta

1709–1711 – epidemia dżumy dziesiątkuje mieszkańców

1718 – do miasta ściąga garnizon kirasjerów

1733 – wytyczenie Nowego Rynku

1740 – budowa drewnianej wieży ciśnień i wodociągów

1818 – miasto staje się siedzibą powiatu

1829 – założenie seminarium nauczycielskiego

1856 – budowa Kanału Skrótowego (Węgorzewskiego)

1880 – rozpoczęcie tworzenia zakładu dobroczynnego „Bethesda”

1898 – do miasta dociera kolej żelazna

1901 – otwarcie gazowni

1913 – powstają koszary dla regimentu strzelców konnych nr 10

1914 – miasto wychodzi „obronną ręką” z okupacji rosyjskiej

1926 – początek budowy nad Święcajtami kompleksu rekreacyjno-sportowego

1934 – rozbudowa koszar

1945 (22 I) – żołnierze Armii Czerwonej wkraczają do miasta; początek bezmyślnych zniszczeń

1945 (21 V) – oficjalne przejęcie władzy przez polską administrację; oficjalna nazwa miasta: Węgobork

1946 (7 V) – zmiana nazwy Węgobork na Węgorzewo

1958 – koniec akcji odgruzowywania centrum miasta

druga połowa lat sześćdziesiątych XX w. – centrum miasta zaczyna być zabudowywane wielorodzinnymi blokami

2016 – rusza „Węgorzewski Spacerownik”
zestawił Jerzy Łapo