Kolumna Kalska

Kal Miejsce historyczne

5

54.197378, 21.740559
Kolumna Kalska przypomina warmińską kapliczkę. Najprawdopodobniej wystawiono 
ją jako wotum w podzięce Panu Bogu za powstrzymanie podnoszenia się poziomu 
wody w pobliskich jeziorach. Miało się to dziać ok. 1550 r. Wówczas Mazury 
były już krainą ewangelicką, ale budowlę postawiono jeszcze zgodnie z tradycją 
katolicką.
 
W 1564 r. w małym domku przy „kapliczce” doszło do zbrodni – zamordowano 
dwie pary kochanków z Kalu. Po blisko trzydziestu latach od tej tragedii węgorzewski 
pastor Barfuss ułożył wiersz przestrzegający przed grzeszną miłością, która prowadzi 
do śmierci. Utwór zapisano na czterech tablicach umieszczonych w niszach budowli. 
Stworzono cztery wersje językowe: polską, niemiecką, litewską i łacińską
po to, aby każdy ówczesny mieszkaniec okolicy mógł przeczytać wiersz we 
własnym języku.

Rodzaj trasy

x