O nas

Projekt „Węgorzewski Spacerownik” jest wspólnym dziełem Jerzego Łapo i Zbigniewa Śmierzyńskiego.

Jerzy Łapo
Węgorzewianinem jestem od 1994 roku. Na co dzień pracuję w Muzeum Kultury Ludowej
w Węgorzewie. Jestem magistrem archeologii i doktorem historii. Mogę się też nazwać kulturoznawcą 😉 Staram się zgłębiać przeszłość Mazur i popularyzować ją na różne sposoby
(m.in. FB: Mazury według Jerzego). Można mnie „spotkać” jako Waldemara Wołoszyńskiego,
doktora Johannesa Rokittę czy Waldemara Jemiołowskiego.

Zbigniew Śmierzyński
Od urodzenia związany z Węgorzewem. Prowadzi projekt społeczny Węgorzewo.TV. Vice przewodniczący Zrzeszenia Przedsiębiorców i Producentów Rolnych Ziemi Węgorzewskiej. Członek Edukacyjnej Fundacji „BONUS PASTOR”.

Projekt „Węgorzewski Spacerownik” adresowany jest do mieszkańców Węgorzewa i okolic,
jak również do osób odwiedzających ten urokliwy zakątek na krańcu Mazur.
W przestrzeń miasta i gminy Węgorzewo wstawiany kamienne słupki przypominające dawne słupy milowe, które wskazywały niegdyś odległości do dużych miast, zazwyczaj w milach.
Każdy z nich oznacza miejsce ważne, ciekawe, intrygujące, związane z regionalną historią i kulturą. W ten sposób tworzymy sieć punktów, na bazie których możemy planować różnotematyczne trasy,
doskonałe do spacerów, a także wycieczek rowerowych, motocyklowych, samochodowych.
Może kiedyś sięgniemy dalej poza Węgorzewo 😉 .

Na każdym numerowanym słupku zamontowana jest metalowa tabliczka z informacjami o danym punkcie. Tekst uzupełniony jest o QR Code, który umożliwia połączenie ze stroną internetową „Węgorzewskiego Spacerownika” i poszerzenie wiadomości.
Na słupkach znajdują się także symboliczne ryty związane z tematyką konkretnego miejsca. Odciśnięcie/odrysowanie określonej liczby symboli w specjalnym zeszycie (do pobrania w Informacji Turystycznej) będzie nagradzane drobnymi upominkami związanymi z Węgorzewem.

Pierwszych dziesięć słupków sfinansowanych zostało z budżetu Gminy Węgorzewo, ale kolejne mogą także fundować firmy i osoby prywatne. Mamy nadzieję, że kolejne lata będą owocowały następnymi słupkami.

JŁ + ZŚ