Stara rzeźnia

Węgorzewo Miejsce historyczne

11

W budynku dzisiejszego zakładu kamieniarskiego przez wiele lat znajdowała 
się rzeźnia (Schlachthof). Otwarto ją w 1885 r., przebudowując dawną stodołę. 
Nieopodal, nad Węgorapą, wzniesiono chłodnię. Od końca XIX w. pobliski 
odcinek dzisiejszej ul. Teatralnej nosił miano ul. Rzeźniczej (Schlachthofstrasse).


„Stara” rzeźnia funkcjonowała do 1934 r., kiedy to przy chłodni zbudowan
o nową, jedną z najnowocześniejszych rzeźni w Prusach Wschodnich. 


W czasie II wojny światowej w budynku „starej” rzeźni mieściła się stołówka 
dla jeńców francuskich, którzy mogli swobodnie poruszać się po mieście 
i przychodzili tutaj na posiłki. Część z nich także tu mieszkała. 
Pewna dziewczyna z ul. Rzeźniczej zakochała się w jednym z Francuzów. 
Zakazana w czasach III Rzeszy miłość do obcokrajowca przetrwała jednak 
wojnę i po 1945 r. młodzi pobrali się.

 

Rodzaj trasy

x