Cmentarz pierwszowojenny na Wzgórzu Saksońskim nad Święcajtami

Węgorzewo Miejsce historyczne

9

54.191209, 21.757947

W 1917 r. na Wzgórzu Saksońskim, malowniczo położonym nad jeziorem Święcajty, 
zaczęto organizować cmentarz wojenny. Spoczęły na nim szczątki żołnierzy 
armii niemieckiej i rosyjskiej, poległych w okolicach Węgorzewa na przełomie 1914 i 1915 r. 
Pochowano tu także żołnierzy zmarłych w miejscowym lazarecie w latach 1918–1919. 
Są wśród nich przedstawiciele wielu grup narodowościowych i etnicznych, m.in. Niemcy, 
Rosjanie, Polacy, Duńczycy, Mazurzy, Kaszubi.
Tzw. Cmentarz Bohaterów wzniesiono według projektu Hansa Martina z Berlina. 
Po 1933 r. zamontowano tu tablicę z wierszem, odwołującym się do mitu rycerzy 
śpiących w środku góry.

Węgorzewska nekropolia uchodzi za jeden z najpiękniejszych cmentarzy pierwszowojennych 
na terenie dawnych Prus Wschodnich. Do dzisiaj rozciąga się stąd malowniczy widok 
na jeziora Święcajty i Mamry.

Rodzaj trasy

x