Góra Konopki

Węgorzewo Miejsce historyczne

2

54.195688, 21.769049

Góra Konopki to grodzisko zamieszkiwane przed 2500 laty. Na przełomie późnego 
średniowiecza i okresu nowożytnego na szczycie wzgórza wykonywano wyroki śmierci. 
W XIX w. założono tu mały, wiejski cmentarz, a w latach 1947–1953 przeniesiono 
na niego szczątki ponad 300 żołnierzy Armii Czerwonej. W 1968 r. nekropolię wojenną 
zmodernizowano, wznosząc m.in. pomnik wg projektu Ryszarda Wachowskiego.

 

 

Wzgórze zawdzięcza swoją nazwę legendarnemu Konopce z Ogonek. Miał żonę, 
która go zrujnowała, po czym zapisała duszę diabłu. Bies musiał spełniać jej 
wszelkie zachcianki. Wśród nich były przejażdżki sankami urządzane… latem. 
Zgnębiony diabeł uprosił Konopkę o pomoc i razem zakopali kobietę w trakcie 
jednego z przejazdów. Obaj tak bardzo bali się powrotu kobiety, że usypali wielki 
pagórek, który odtąd zwie się Górą Konopki. 
Ludowe podanie nawiązuje najpewniej do wykonanego tutaj wyroku śmierci 
przez zakopanie żywcem.

Rodzaj trasy

x