Kal

Kolumna Kalska

5
54.197378, 21.740559
Kolumna Kalska przypomina warmińską kapliczkę. Najprawdopodobniej wystawiono
ją jako wotum w podzięce Panu Bogu za powstrzymanie podnoszenia się poziomu
wody w pobliskich jeziorach. Miało się to dziać ok. 1550


Miejsce historyczne