Kolumna Kalska

Kal Miejsce historyczne

54.197378, 21.740559
Kolumna Kalska przypomina warmińską kapliczkę. Najprawdopodobniej wystawiono ją jako wotum w podzięce Panu Bogu za powstrzymanie podnoszenia się poziomu wody w pobliskich jeziorach. Miało się to dziać ok. 1550 r. Wówczas Mazury były już krainą ewangelicką, ale budowlę postawiono jeszcze zgodnie z tradycją katolicką.
W 1564 r. w małym domku przy „kapliczce” doszło do zbrodni – zamordowano dwie pary kochanków z Kalu. Po blisko trzydziestu latach od tej tragedii węgorzewski pastor Barfuss ułożył wiersz przestrzegający przed grzeszną miłością, która prowadzi do śmierci. Utwór zapisano na czterech tablicach umieszczonych w niszach budowli. Stworzono cztery wersje językowe: polską, niemiecką, litewską i łacińską po to, aby każdy ówczesny mieszkaniec okolicy mógł przeczytać wiersz we własnym języku.

Rodzaj trasy

x