Anielski Kamień

Węgielsztyn Legend

54.234445, 21.637409
Jeśli wierzyć legendzie, to pierwotnie wieś Węgielsztyn założono nad jeziorem Rydzówka. Jej mieszkańcy ruszyli karczować pobliską puszczę i znaleźli w niej ślady po dawnej „świątyni”. Na pagórku, otoczonym prastarymi drzewami, leżał kamień, na którym stał anioł. Polecił on drwalom budowę kościoła w tym miejscu i przeniesienie wsi. Osadnicy posłuchali anioła. Na pamiątkę swoją osadę nazwali „Engelstein”, co można odczytywać jako „anielski kamień”. Później nazwę spolszczono na Węgielsztyn.
Nie można wykluczyć, że najstarsi mieszkańcy Węgielsztyna, lokowanego w 1400 r., natrafili na relikty świętego gaju pruskiego, który został schrystianizowany poprzez budowę w jego miejscu kościoła, który uchodzi za najstarszy w okolicy.

Rodzaj trasy

x