Góra Konopki

Węgorzewo Miejsce historyczne
[ul. Łuczańska] 54.195688, 21.769049
Góra Konopki to grodzisko zamieszkiwane przed 2500 laty. Na przełomie późnego średniowiecza i okresu nowożytnego na szczycie wzgórza wykonywano wyroki śmierci. W XIX w. założono tu mały, wiejski cmentarz, a w latach 1947–1953 przeniesiono na niego szczątki ponad 300 żołnierzy Armii Czerwonej. W 1968 r. nekropolię wojenną zmodernizowano, wznosząc m.in. pomnik wg projektu Ryszarda Wachowskiego.
Wzgórze zawdzięcza swoją nazwę legendarnemu Konopce z Ogonek. Miał żonę, która go zrujnowała, po czym zapisała duszę diabłu. Bies musiał spełniać jej wszelkie zachcianki. Wśród nich były przejażdżki sankami urządzane… latem. Zgnębiony diabeł uprosił Konopkę o pomoc i razem zakopali kobietę w trakcie jednego z przejazdów. Obaj tak bardzo bali się powrotu kobiety, że usypali wielki pagórek, który odtąd zwie się Górą Konopki. Ludowe podanie nawiązuje najpewniej do wykonanego tutaj wyroku śmierci przez zakopanie żywcem.

Rodzaj trasy

x