Kal

Kolumna Kalska

54.197378, 21.740559
Kolumna Kalska przypomina warmińską kapliczkę. Najprawdopodobniej wystawiono ją jako wotum w podzięce Panu Bogu za powstrzymanie podnoszenia się poziomu wody w pobliskich jeziorach. Miało się to dziać ok. 1550


Miejsce historyczne